Produkter och Tjänster

ARCH – STYFTE “Skapa Långsiktigt Förhållande med Bolaget och Öka Bolagets Lönsamma Försäljning

ARCHs produkter / tjänster

Åtgärder för att Fördubbla Företagets Försäljning

Steg 1: Öka lönsam tillväxt av företaget Steg 2: Accelerera företagets tillväxt Steg 3: Öka företagets snabba tillväxt
Rätt Ägare Rätt Ägare – Har du separata roller och ansvar för Ägare – Styrelse – VD? Få en tydlig vision för företaget för att dubbla bolagets försäljning Rätt Företagsförvärv – Vet du hur du hittar rätt företag och hur man förvärvar det för att omvandla det till ett dotterbolag i EU. Aktiemarknaden – ARCH hjälper dig att hitta en ny vision och vägkarta till aktiemarknaden. Gör ditt företag marknadsledande i sitt nisch.
Rätt Företag Rätt Prestationslön – till säljpersonal och / eller anställda för att öka försäljningen E-handel – Våra experter hjälper dig att dubbla din försäljning genom e-handel i EU hur man exporterar till EU via elektroniska medier Marknadsledare – Skapa ett systematiskt och högre riktmärke för nischprodukterna och vara marknadsledande
Rätt Försäljning Försälj dina produkter av värde och inte av pris – det bästa sättet att uppnå lönsam tillväxt Öka företagets försäljning – Hur man genererar ny eller utvecklar befintlig kundbas Stor kundrelation – ARCH hjälper dig att hålla långsiktiga relationer med dina nya och befintliga kunder

För att uppnå snabb tillväxt måste företaget ha lönsam tillväxt.

Vi adresserar såväl nya som befintliga företag och organisationer för att påskynda tillväxten

 

När det gäller Fusioner och förvärv hittar vi en köpare och förhandlar ett bra pris genom Midas Equities OY-nätverket eller ARCHs egen databas för investerare i Norden och Estland. Och hitta nya tillväxtmöjligheter eller ta ditt företag till en ny nivå via fusioner och förvärv.

Vi arbetar också med Finansiella Placeringar produkter för att stödja dina ledande alternativa förvaltare i kapitalhöjning och hjälper dem att diversifiera sin investerare bas. Detta arbete sker genom nära samarbete med Midas Equities OY.

Våra kunder drar nytta av en djup institutionell kompetens inom alla områden av fondbildning, fondsdokumentation, projektledning och insamling.

Midas hjälper sina kunder att expandera sin investerare bas i Norden och bredare i Europa. Våra huvudsakliga investerarrelationer är i Norden, Tyskland, Schweiz och Benelux. Vi har utmärkta direkta relationer med ett stort antal olika typer av investerare – pensionsfonder, försäkringsbolag, banker, stiftelser, fondfonder, investeringsbolag, familjeverkstäder och personer med hög netto värdeminskning.

Vi har erfarenhet av att arbeta med olika köpa ut, tillväxtkapital, riskkapital, riskkapital, speciella situationer, mezzanin, infrastruktur, fastigheter och hedgefonder med olika investeringsstrategier och geografiska målmarknader.