Produkter och tjänster

ARCH – koncept “Skapa Värde för Ägare & Företag”
Fördubbla Ditt Företags Försäljning

Skapa värde 1:

Ökad Lönsam tillväxt

Skapa värde 2:

Accelererad Tillväxt

Skapa värde 3:

Skapa Excellent Tillväxt

Rätt Ägare Rätt Ägare: Fördubbla Företagets FörsäljningRätt Styrelse: separera Ägare-Styrelse-VD

Rätt handlingsplan: 2-3 aktiviteter per kvartal

Köpa företag och/eller Export (accelererad försäljning)Rätt Marknadsfokus: sälja värde eller pris

Rätt Företagsstruktur

Rätt Ägare: finna e ny vision/exitVägen till börsen

Marknadsledarskap inom sin nisch

Rätt Företag Rätt Resultatlön: koppla lön-resultat-lön för säljare/personalÖkad Personlig Försäljning mot nykund och/eller befintlig kund

Sälja på värde och ej på pris

Rätt Företag: Öka Företagets lönsamhet, likviditet och finansiering

Accelererad Försäljning:ny säljorganisation genom Key Account Management och e-handel

Rätt Företagsköp

Rätt Pris

Rätt Företag: Öka Företagets lönsamhet, likviditet och finansiering

Excellent försäljning: benchmarking av försäljning & marknadsföring mot det bästa företaget inom sin nischExcellent försäljning för marknadsledare

Rätt Företag: Öka Företagets lönsamhet, likviditet och finansiering

Nyckelord Ökad Tillväxt genom Organisk försäljning Accelererad Tillväxt genom företagsköp Excellent försäljning genom att bli bäst