Rätt Lönsam Försäljning 2017

ARCH hjälper ägare och entreprenörer med att utveckla deras företag och deras försäljning med hjälp av ARCH koncept Rätt Lönsam Försäljning

Publikationen ARCH RÄTT LÖNSAM FÖRSÄLJNING är en månadspublikation där syftet är att få konkreta tankar samt få konkreta verktyg i att realisera tillväxt i sitt företag

Dessa är de första sex numren:

Nummer 1: Rätt Ägare – Ta fram Ägardirektiv
Nummer 2: Rätt Styrelse för Tillväxt
Nummer 3: Rätt Försäljning för acceletatorer
Nummer 4: Rätt Handlingsplan för Tillväxt
Nummer 5: Rätt Resultatlön för Säljare
Nummer 6: Rätt Export – Hur bli internationellt företag

Se nedan alla områden som ARCH RÄTT LÖNSAM FÖRSÄLJNING täcker

Rätt ägare

Hur accelerera tillväxt i företaget
Analys & accelerera företagets tillväxt
Rätt Ägare för Tillväxt
Ägardirektiv för tillväxt
Rätt Handlingsplan för tillväxt
Handlingsplan för tillväxt
Rätt Tillväxtstyrelse
Styrelsedirektiv för tillväxt
Rätt Ägare/Kompanjoner
Plan för företagets ägande och tillväxt

Rätt försäljning

Rätt Organisk Tillväxtförsäljning
Försäljningsplan för tillväxt
Rätt Nykund/Befintlig kund
Rätt Säljmodell för ny/befintlig kund
Rätt Företagsprofil för tillväxt
Sälja på värde eller pris
Rätt Kundkategori för tillväxt
Rätt KAM-program
Rätt Nyckelkund/order
Rätt Bid/No Bid

Rätt ekonomi

Rätt Lönsamhet för tillväxt
Rätt Lönsamhetsprogram
Rätt Lönsamhet för tillväxt
Rätt Lönsamhetsprogram
Rätt Likviditet för tillväxt
Rätt likviditetsbudget eller -program
Rätt Kapitalstrategi för tillväxt
Ecomac Gro – Rätt Försäljning 3 år
Rätt Produktion
Rätt Produktionsflöde

Rätt företagsköp

Rätt Företagsköp för tillväxt
Rätt Företagsköp -eller rätt företag att köpa
Rätt Företagsköp – start
Rätt Letter of Intent och/eller Handlingsplan
Rätt Företagsköp – processen
Rätt Due Diligence och/eller ekonomisk analys av företag
Rätt Företagsköp – avslut
Rätt Förvärvskalkyl
Rätt Företagsköp – integration
Ecomac Gro – Rätt Försäljning 3 år för företagsköp

Rätt IT/Utveckling

Rätt IT/Utveckling
Rätt Digital teknik
Rätt Produktutveckling för Tllväxt
Rätt Produktutveckling
Rätt E-handel
Rätt E-handel
Rätt Social Marknadsföring
Rätt Digital Marknadsföring

Rätt personal

Rätt Personal
Rätt Organisation för tillväxt
Rätt Organisation för tillväxt
Rätt Personal
Rätt Personalhandbok
Rätt Resultatlön för tillväxt
Rätt Resultatlön för tillväxt
Rätt Personalrekrytering
Rätt Personalrekrytering

Rätt export

Rätt Export för Tillväxt
Rätt Exportprogram
Norden som exportmarknad
Rätt Organisation för tillväxt
Export till Sverige
Rätt Personalhandbok
Rätt Offentlig upphandling
Rätt Upphandling